வாழ்வைக் குடைந்து வாழ்பவர்கள்

காணாமல்போனவர்கள் பற்றிய அறிவிப்பு நூலிற்கு எழுத்தாளர் தேவிபாரதி நல்கிய முன்னுரை