2018 இன் வாச்சியம்

ஓர் புதிய கல்வி

வாசகசாலை இணைய இதழில் இரண்டு படைப்புகள்

கிராம அரசியலுக்கான அறிமுகம்

வேர் தேடும் கதைகள்

நூல் வெளியீட்டு விழா காணொளி

நூல் வெளியீட்டு விழா புகைப்படங்கள்