2018 இன் வாச்சியம்

ஓர் புதிய கல்வி

வாசகசாலை இணைய இதழில் இரண்டு படைப்புகள்

கிராம அரசியலுக்கான அறிமுகம்

வேர் தேடும் கதைகள்

நூல் வெளியீட்டு விழா காணொளி

நூல் வெளியீட்டு விழா புகைப்படங்கள்

காந்தியை வரையும் சொற்கள்

வெளியீட்டு விழா அழைப்பிதழ்

காணாமல்போனவர்கள் பற்றிய அறிவிப்பு

ஏவாளான காந்தியின் கதை

சீனக் கதைகள்