புலிக்கலைஞன் உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் - ஓலைச்சுவடிஓலைச்சுவடி மூன்றாம் இதழில் "புலிக்கலைஞன் உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்" எனும் தலைப்பில் எழுதிய அசோகமித்திரன் சார்ந்த நினைவுக்குறிப்புகள் வெளியாகியிருக்கிறது. இதழ்வடிவில் மீள்வாசிப்பு செய்யும் பொழுதும் அவரை எழுத்தின் அளவிலும் நேரடியாகவும் சந்தித்த தருணங்கள் நினைவிலாடி மறைகின்றன.

Share this:

CONVERSATION

0 கருத்திடுக. . .:

Post a comment

கருத்திடுக