அசோகமித்திரனின் தண்ணீர்அசோகமித்திரன் எழுதிய தண்ணீர் நாவல் சார்ந்து பேசவிருக்கிறேன். இயன்ற நண்பர்கள் கலந்துகொள்ளுங்கள். நாவல் சார்ந்த ஆரோக்யமான உரையாடலையும் மேர்கொள்வோம்

Share this:

CONVERSATION

0 கருத்திடுக. . .:

Post a comment

கருத்திடுக