வாசகசாலை கதையாடல் நிகழ்ச்சி


நாளை மாலை கல்குதிரை 26 வது இதழில் வெளியாகியிருக்கும் சிறுகதைகள் சார்ந்து பனுவல் புத்தக நிலையத்தில் பேசவிருக்கிறேன்.

Share this:

CONVERSATION

0 கருத்திடுக. . .:

Post a comment

கருத்திடுக