சாத்தானின் சதைத் துணுக்கு - வெளியீட்டு விழா காணொலிகள்

சாத்வீகமும் சாத்தானும்

நூல் வெளியீட்டு விழா

சாத்தானின் சதைத் துணுக்கு வெளியீட்டு விழா

சாத்தானின் சதைத் துணுக்கு

வாசகசாலை கதையாடல் நிகழ்ச்சி