இருதலைக்குருவி - கணையாழி"இருதலைக்குருவி" எனும் தலைப்பிலான சிறுகதை இம்மாத கணையாழியில் வெளியாகியிருக்கிறது.

Share this:

CONVERSATION

0 கருத்திடுக. . .:

Post a comment

கருத்திடுக