பார்த்தீனியம் நாவல் சிற்றுரையின் காணொலி


தமிழ்நதி எழுதிய பார்த்தீனியம் நாவல் சார்ந்து வாசகசாலை கூட்டத்தில் பேசிய சிற்றுரை பின்வரும் காணொலியில். . .

நன்றி : ஷ்ருதி டிவி

Share this:

CONVERSATION

0 கருத்திடுக. . .:

Post a comment

கருத்திடுக