ஆதிநாயகனின் கதை

அங்கீகரிக்கப்பட்ட அறப்பிழை

ஜெயமோகன் ஒரு கோச்சர்

மறந்து போன நாதம்

பலவீனத்தின் மறுபெயர் கிருஷ்ணன் நம்பி