புனித நூல்

நகுலனின் சிறுகதைகள்

நகுலனின் குறுநாவல்கள்

எதிரி எதிரியே அல்ல

பிருஹன்னளை விமர்சனம்

ஒரு பெரீய கொம்பானை

மானுடத் தீமையின் கதைசொல்லி

A Sensual Thing