பரிசளிப்பு விழா

வேண்டுமொரு சூதன்

Drishyam - 2013

சில கலைஞர்களின் ரிஷிமூலம்

ஒரு பகுதி பல விகுதி

மனதின் பைத்திய நிழல்

காரணமில்லாமல் கமழும் வெறுப்பு

ஊருக்கெல்லாம் உபதேசி B.E!

அபத்தத்தின் அழகிய ஓவியங்கள்

ஒரு கற்பனை கிராமம்

வல்லம் கொண்ட மனிதர்கள்

வீடு வஞ்சம் விலகல்

சித்தனின் நாவல்

தீதே தர்மம்

இதிகாசமா ? புனைவா ?