எல்லாமே பின்நவீனத்துவம்தான்!!!!

செவ்வியல் காதல்

போதாமையின் குரல்கள்

Teacher is not an instructor

பலகீனமானவர்களின் இலக்கியம்

அம்மாவும் எஸ்.ராமகிருஷ்ணனும்

மூன்று திரைப்படங்கள்

Shutter Island - 2010

சொல்லப்பட்டவை சொல்லப்படுகிறது