முரண்பாட்டுக் குவியல்

சில கட்டுரைகளை எழுதி எழுதி அதை இணையத்தில் போடாமல் மலைகள் இதழுக்காக வைத்திருப்பேன். அப்படியே இந்த "முரண்பாட்டுக் குவியல்" என்னும் கட்டுரையும்.

தங்கமீன்கள் படம் சார்ந்த என் பார்வை...(க்ளிக்கி வாசிக்கலாம்)

http://malaigal.com/?p=3099

Share this:

CONVERSATION

0 கருத்திடுக. . .:

Post a comment

கருத்திடுக