நாவல் வெளியீட்டு நிகழ்வு - வீடியோக்கள்

1. நாவல் வெளியீடு


2. முருகவேளின் பேச்சு - பகுதி (1)


3. முருகவேளின் பேச்சு - பகுதி (2)


4. மயூரா ரத்தினசுவாமியின் பேச்சு (இளங்கோ பேச்சின் ஆரம்பமும்)
5. இளங்கோவின் பேச்சு


6. சுஷில்குமார் பேச்சு - பகுதி (1)

7. சுஷில்குமார் பேச்சு - பகுதி (2)


8. நறுமுகை தேவி பேச்சு - பகுதி (1)


9. நறுமுகை தேவி  பேச்சு - பகுதி (2)


10. நாகஹரி கிருஷணனின் பேச்சு


இந்நிகழ்வு சார் கட்டுரைகளை வாசிக்க கீழ் வரும் லிங்குகளை க்ளிக்கவும்(அனைத்தும் குறும்பதிவுகளே). இப்பதிவுகள் வீடியோக்களில் இல்லாத சில சில விஷயங்கள்.

Share this:

CONVERSATION

0 கருத்திடுக. . .:

Post a comment

கருத்திடுக