மழையுடனான சின்ன சம்போகம்

குரு பெயர்ச்சி!!!

ஆதவனின் டெம்ப்ளேட்

வழிதெரியாத மனிதனின் கதை

செமெஸ்டர் - இலக்கியம்

The Perks of being a Wallflower - 2012

Inglourious Basterds - 2009

ரௌத்திரம்

நாவலின் சிருஷ்டிகரத் தன்மை

கேள்விகளால் நிறைந்த ஓர் இளைஞனின் வாக்குமூலம்

கதாபாத்திரத்தின் வருகை