நன்றிக்கான தருணம்

மானசரோவர் - திரையுலகை மையம் கொண்ட நாவலா ?

க.நா.சு வின் தெய்வம்

the social network - 2010

தோலின் குரல்

வசந்தகாலம் தொடர்கிறது. . .

mixed feeling!

Insomnia - 2002

120 ரூபாய்!

மெல்லிய இழை

இருத்தலின்மையின் உருவம்

The motorcycle diaries - 2004

அட்சக்கோடும் அசோகமித்திரனும்

சிந்தனையாளன்!!!!

கேட்டிராத கிரேக்க கதை