சாத்தானின் சதைத் துணுக்கு - வெளியீட்டு விழா காணொலிகள்நூல் வெளியீட்டு நிகழ்வும் என்னுடைய சிறிய ஏற்புரையும். . .


எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் வெளியிட்ட நூல்களை சார்ந்தும் தற்கால சிறுகதைகளின் போக்கு சார்ந்தும் ஆற்றிய உரை


Share this:

CONVERSATION

0 கருத்திடுக. . .:

Post a comment

கருத்திடுக