பரிகாசத்திற்குரிய பொம்மைகள் - காலச்சுவடு


லொரன்ஸ் வில்லலோங்கா எழுதி அதை யுவன் சந்திரசேகர் தமிழில் மொழிபெயர்த்த "பொம்மை அறை" நாவல் சார்ந்து எழுதிய மதிப்புரை இம்மாத காலச்சுவடில் "பரிகாசத்திற்குரிய பொம்மைகள்" எனும் தலைப்பில் வெளியாகியிருக்கிறது.

Share this:

CONVERSATION

0 கருத்திடுக. . .:

Post a comment

கருத்திடுக